Selecteer een pagina
J

“Het Streeckgenoot”

aan de Spinbaan 21a in Doetinchem 

 

 

Wie zijn wij?

 

Is er een manier om elkaar te ontmoeten, God te aanbidden en elkaar te helpen zonder dat we het in alles met elkaar eens zijn? Een groep mensen, die op een bijzondere manier bij elkaar werd gebracht, ging met die vraag aan de slag. Hun verlangen was, en is nog steeds, om als veelkleurige gemeenschap van Jezus in liefde en verdraagzaamheid met elkaar op te trekken en een plek te bieden waar je

 

altijd welkom bent;

mag zijn wie je bent;

geniet en leert van elkaars meningen en inzichten;

het niet met elkaar eens hoeft te zijn;

elkaar respecteert;

vanuit je persoonlijke betrokkenheid naar elkaar omziet;

alleen organiseert wat echt nodig is.

Kortom, een plek waar je elkaar niets anders verschuldigd bent dan Liefde.

 

 

Wie is Jezus?

Je zou zomaar aan Hem voorbij kunnen lopen op een klaarlichte dag. Dan plotseling achterom kijken en denken, ‘Waar ken ik Hem van? Wie vertelde me laatst toch over Hem?’

Je zou Hem zomaar kunnen herkennen in je buurvrouw of collega, je eigen broer of een medereiziger in de trein.

Hij wordt wel de Zoon van God genoemd of Vriend van de mensen. Je kunt Hem zomaar ontmoeten zonder dat je erop gerekend had.

Hij houdt van je, ook als je aan Hem voorbij loopt. Hij laat je nooit in de steek, wat er ook gebeurt. Zelfs niet als je op een dag op aarde voor de laatste keer je ogen sluit.

Zijn Vader en Hij bedachten daar een oplossing voor. Jezus deed lang geleden iets wat onmogelijk leek. Hij stierf en stond drie dagen later weer op. Hij versloeg de dood voor jou en mij. Zo is Hij. En dat, dat maakt Hem zo bijzonder.

Wat doen wij?

 

Wij zijn op ontdekkingsreis. Onderweg leren we, met vallen en opstaan, steeds meer lessen van God over liefde, samen optrekken, vooruit kijken en hoe we als gemeenschap van Jezus elkaar kunnen liefhebben zoals we zijn. We organiseren regelmatig een ontmoeting in het Streeckgenoot waar de koffie klaarstaat als je binnenloopt. Aansluitend zingen en bidden we samen en luisteren we naar een goed verhaal, geïnspireerd vanuit de Bijbel. Na afloop is er alle ruimte om na te praten.

 

 

 

 

 

Waar zijn wij?

Het Streeckgenoot. Spinbaan 21a

7005 AD Doetinchem

Wil je ons financieel steunen?

Housefires0314-Community

NL24RBRB8835379237

 

 

Agenda

 

Inloop vanaf 10.30, dienst start om 11.00 na afloop koffie en lunch. ‘Streeckgenoot’  Spinbaan 21a Doetinchem

Zondag 28 januari

Zondag 11 februari

Zondag 25 februari

Zondag10 maart

Zondag 24 maart

Zondag 7 april

Zondag 21 april

Zondag 5 mei

Zondag 19 mei

Zondag 2 juni

Zondag  16 juni

Zondag 30 juni

Zondag 14 juli

Zondag 28 juli

Zondag 11 augustus

 

 

 

 

 

 

 

Housefires-Community is ANBI geregistreerd en is een Stichting zonder winst oogmerk. Zij staat geregistreerd:

 • KvK nr: 81776659
 • RSIN: 862216163

Haar bestuur bestaat uit:

 • Voorzitter: Petra van Eldik-Neleman
 • Secretaris: Dennis van der Molen
 • Penningmeester: Linda Mons- Mollema

Doelstelling
De stichting heeft als doel het bieden van een organisatiestructuur die uitgaat van gelijkwaardigheid en een appèl doet op ieders talenten en eigen verantwoordelijkheid, gedreven door de liefde van Jezus en Zijn offer aan het kruis en het verrichten van al hetgeen met vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

De stichting probeert haar doel onder meer te bereiken door het regelmatig organiseren van ontmoetingen waar iedereen welkom is en waar samen gezongen, gebeden en geluisterd wordt naar een goed verhaal geïnspireerd vanuit de Bijbel.

Wijze verwerving inkomsten

Het vermogen dat nodig is voor het verwezenlijken van het doel van de stichting wordt gevormd door:

 • Giften en donaties
 • Subsidies en sponsorbijdragen
 • Hetgeen verkregen wordt door erfstellingen en legaten
 • Hetgeen op andere wijze verkregen wordt.

Beheer en besteding van het vermogen van de instelling

Bij de besteding van het vermogen moet worden gedacht aan:

 • Huur van de locatie waar de ontmoetingen plaatsvinden
 • Verzorgen van de koffie en lunch na de ontmoeting
 • Eventuele kosten die bestuurders in de uitoefening van hun functie maken
 • Bekostiging van speciale vieringen zoals Kerst en Pasen
 • Kleine geschenken ten bate van lief en leed van de bezoekers van de ontmoetingen
 • Bijdragen aan speciale acties ten behoeve van de minder bedeelden in onze samenleving

Het beheer van het vermogen van de instelling is in handen van de penningmeester zoals vermeld in de statuten. De bestuursleden krijgen geen financiële compensatie voor de activiteiten of uren die zij hiervoor maken. De functie is onbezoldigd.